Sneller, slimmer en schoner door de vernieuwde Noordersluis

Dit plan behelst het blijvende nautische gebruik van de Noordersluis en het tevens toevoegen van een derde sluisdeur. Zo blijft er sluiscapaciteit ten behoeve van calamiteiten in de nieuwe zeesluis, kan er ‘zoutzuiniger’ geschut worden en maakt het slim tegelijkertijd plannen van de beide grote zeesluizen ook snellere afhandeling van de scheepvaart mogelijk ten behoeve van het bedrijfsleven. Om dit te bereiken dient de Middensluis gesloten te worden die daarmee dan wel beschikbaar komt voor alternatief gebruik (bv. waterlaboratorium of energie­opwekking).

Door het tegelijkertijd herinrichten van het terrein rondom het sluiscomplex en het aanleggen van een brug over het Binnenspuikanaal kan er een slimmere en bijna 1 kilometer kortere verkeersroute worden aangelegd voor de IJmondregio. 

Tegelijkertijd kan er in de 1e Rijksbinnenhaven een zeekade worden aangelegd en kan het terrein van het Sluiseiland en de 1e Rijksbinnenhaven worden omgevormd tot nat bedrijventerrein ten behoeve van de energie­transitie en overige ladingstromen. Hiermee wordt de capaciteit van de zeehaven voor de sluis vergroot. Dit zorgt zowel voor meer flexibiliteit als betere mogelijkheden voor bedrijven die zich inspannen t.b.v. energie­transitie. Hiermee wordt invulling gegeven aan de “Visie Noordzeekanaalgebied 2040” om bestaande terreinen zo intensief mogelijk te gebruiken en bestaande ruimten in werkgebieden optimaal te benutten. Voor de financiering zijn zowel het onderhoudsbudget van de middensluis als ook bijdragen van havens en bedrijfsleven in NZKG-regio gewenst en deels al toegezegd.

“Het is een geweldige ervaring om met zeer ervaren collega’s en bijzonder bevlogen professionals uit de regio tot een heel mooi plan voor de BV Nederland te komen. Helemaal bijzonder werd het toen de ideeën van anderen (de derde deur, een bedrijventerrein, betere fietsroute voor de regio) het basisidee alleen maar gingen versterken en ‘rijker’ maken. Ik wist niet goed wat met co-creatie bedoeld werd maar door het zelf te ondergaan weet ik het nu heel goed; prachtig proces! Nu nog even waarmaken….” 

Teamtrekker Slimmer, Sneller en Schoner Everhard van de Brakel

Teamleden

 • Everhard van den Brakel
  Programma Manager Zeesluis
  Teamtrekker
  Port of Amsterdam
 • Herman Anker
  Adviseur Divisie Havenmeester
  Port of Amsterdam
 • Didier de Beaumont
  Commercieel Manager
  Port of Amsterdam
 • Floris van Foreest
  Senior Consultant
  Port of Amsterdam
 • Marc Hilbrands
  Registerloods
  Loodswezen
 • Ronald Kempenaar
  Registerloods
  Loodswezen
 • Kees Noorman
  Directeur
  ORAM
 • Michiel Spee
  Project Manager
  Spie Nederland
 • Cor Oudendijk
  Gepensioneerd havenmeester Port of Amsterdam
  Persoonlijke titel
 • Gert van der Gaag
  Bewoner IJmondregio
  Persoonlijke titel
 • Rolf Bruins
  Adviseur Waterbouw
  Rijkswaterstaat Grote Projecten & Onderhoud
 • Peter van de Meerakker
  Directeur
  Zeehaven IJmuiden
 • Roland van Velzen
  Hoofd Technische Zaken
  Zeehaven IJmuiden

Motivatie perspectief

Dit plan is voortgekomen uit:

 • de al langer bestaande behoefte aan een calamiteitensluis (vastgelegd in bestuurlijke overeenkomst en bestemmingsplan);
 • de noodzaak om de effecten van de zoutlozing door de nieuwe zeesluis (al voorzien maar door de droge zomer van 2018 extra actueel) te mitigeren;
 • de wens van het bedrijfsleven om snel te kunnen schutten;
 • de behoefte aan extra haventerreinen (“natte” bedrijfsterreinen) met zeekades inclusief voldoende diepgang, nog voor de zeesluis gesitueerd;
 • als ook een slimmer gebruik van het totale sluizencomplex inclusief omliggend terrein.

Rijkswaterstaat kan naar ons idee door een reallocatie van budget beter geld en moeite stoppen in de jongere Noordersluis dan de lastig te renoveren en qua zeewering lastig op te hogen oudere Middensluis.

Door dit idee te combineren met de wens uit IJmond om meer “natte” bedrijventerrein met zeekades met voldoende diepgang te ontwikkelen, een verhoogde zeewering te realiseren en een betere verkeersroute over het sluiscomplex te verkrijgen, kunnen vele vliegen in één klap worden geslagen en vaart de totale NZKG-regio hier zowel op het land als in het water wel bij.

Aanpak

 • Bespreek in detail de behoefte van de belangrijkste stakeholders (Rijkwaterstaat, havens, gemeente Velsen, bedrijfsleven in NZKG-gebied);
 • Werk het idee op hoofdlijnen uit, zowel qua ontwerp als financiële consequenties. Betrek hierbij externe deskundigen voor snelheid, onafhankelijkheid en ‘tegendenken’;
 • Voer waar nodig extra onderzoek uit qua maritieme veiligheid en bouwkundige (on)mogelijkheden;
 • Bespreek transparant de wijze waarop dit gefinancierd moet worden; deels publiek, deels privaat;
 • Leg consequenties aan betrokken bestuurders en directies voor en sluit een intentieverklaring.

Uitwerking

 • Er zijn ten behoeve van de aanleg van de nieuwe zeesluis afspraken gemaakt met de omgeving inzake het gebruik van de nieuwe zeesluis; deze afspraken dienen gerespecteerd te worden;
 • Er zijn naast positieve kanten mogelijk ook wat lastiger kanten aan het slimmer schutten: dit dient tijdig en open met het bedrijfsleven te worden overlegd;
 • Er is mogelijk synergie te behalen met het Energiehaven initiatief ten behoeve van een zo optimaal mogelijke ondersteuning van de energietransitie in de regio. Bespreek dit ook!

De presentatie