De sluis bij IJmuiden, Europa’s laatste halte voor ultieme RE-CREATIE!

Wereldwijd groeit het probleem van plastic afval in onze wateren. In Nederland stromen jaarlijks naar verwachting ook miljoenen kilo’s plastic de Noordzee in. Het sluizencomplex bij IJmuiden is één van de laatste punten waar plastic afkomstig vanuit Europa nog in een smalle watergang geconcentreerd is. Na deze ´flessenhals´ zal plastic zich wijd verspreiden over de Noordzee. Omdat het Noordzeekanaal afgesloten is van de Noordzee kunnen we de in- en uitstroom van water in zijn geheel reguleren. Dit maakt de Noordersluis dan ook een ultiem geschikte locatie om te experimenten met systemen die plastic afval uit het water halen.

Het afgevangen plastic kan direct naast de sluis worden gescheiden, geanalyseerd op herkomst en soort, om er vervolgens in het RE-CREATION center nieuwe hoogwaardige producten van te maken. Naast de waarde van hoogwaardige recycling verhoogt het de bewustwording van het plastic probleem door middel van het drijfvuilmuseum. Het Sluizencomplex IJmuiden kan hiermee in 2025 Europees koploper zijn voor het ontwikkelen van technieken die plastic afval uit het water verwijderen, sorteren en recyclen.

"Het co-creatietraject is een uitermate geschikte manier om partijen met verschillende ideeën bij elkaar te brengen en gezamenlijk tot een goed uitgewerkt eindproduct te komen! Wij hebben de drie werksessies als zeer goed georganiseerd ervaren."

Teamtrekker Rinze de Vries

Teamleden

 • Rinze de Vries
  Oprichter en mede-eigenaar
  Teamtrekker
  Noria
 • Arnoud van der Vaart
  Mede-eigenaar
  Noria
 • Remco Pikaar
  Projectmanager Shoreliner
  Tauw BV
 • Laura Termeer
  Project consultant
  Balance

Motivatie

Dit idee is ontstaan naar aanleiding van het groeiende plastic afvalprobleem in combinatie met overheden die niet weten wie dit probleem aan moet pakken. Hiermee is de herbestemming van de Noordersluis een perfecte ‘Window Of Opportunity’ voor Rijkswaterstaat om te laten zien dat zij het publieke belang van ons land behartigt. En dat zij dit niet alleen op het gebied van waterveiligheid en scheepvaart doet, maar ook op het gebied van waterkwaliteit. Het sluizencomplex IJmuiden kan heel mooi dienen als RE-CREATIE koploper van Europa waar systemen kunnen worden getest, van plastic afval nieuwe hoogwaardige producten kunnen worden gemaakt en waar de bezoekers kunnen zien hoeveel plastic wij voor heel Europa uit het water halen. De Noordersluis kan hiermee een vooraanstaande Europese locatie worden waar toerisme, recreatie en educatie met elkaar worden geïntegreerd.

Aanpak

De aanpak die is bedacht om dit uiteindelijke doel te bereiken is opgesplitst in vijf fases. Vooraf moet er een samenwerking worden gevormd tussen diverse betrokken partijen. Vervolgens wordt in de eerste fase het probleem in kaart gebracht. Door middel van bureau- en veldonderzoek zal meer informatie verworven worden over de eigenschappen (b.v. dominante stroming en windrichting, verwachte hoeveelheid plastic, etc.) van het gebied. In de tweede fase worden diverse vangsystemen geselecteerd die het meest geschikt lijken om plastic mee af te vangen in het Noordzeekanaal. Deze systemen zullen vervolgens in de derde fase getest worden. Naast de testen voor plastic vangsystemen kan de sluis ook voor andere testdoeleinden worden gebruikt.

In de vierde fase worden in het Noordzeekanaal de beste afvangtechnieken geïnstalleerd en wordt tevens het gebied rondom de Noordersluis als ‘RE-CREATIE’ gebied ingericht. In de vijfde en laatste fase zal deze recreatie hand in hand met onderzoek en educatie plaatsvinden.

Uitwerking

Het idee om plastic af te vangen in IJmuiden loopt al langer, maar is gestrand doordat partijen geen overeenstemming wisten bereiken. Daarom is de voorfase van het betrekken van de juiste partijen een essentieel onderdeel waar wij samen met Rijkswaterstaat een belangrijke rol in kunnen spelen. Hierin is het netwerk dat inmiddels is opgebouwd, met o.a. kennis- en onderwijsinstellingen, Community of Practice Plastics en afvalverwerkingsbedrijven van grote waarde. Wij hopen dat het ministerie van I&W en Rijkswaterstaat gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen door dit initiatief een duwtje in de rug te geven. Daarbij zijn er ook diverse subsidies aanwezig die financieel bij kunnen dragen aan de nieuwe bestemming van RE-CREATIE bij de Noordersluis!

De presentatie